تبلیغات
دانلود رایگان......WwW.FAYdownload.FAY.ir

جُک های با حال

fgh8j3hh8gkzcmng4f.jpeg

www.faydownload.fay.ir

لطفا به ادامه مطلب بروید...


مامانه داشته واسه بچش لالایی میخونده. بعد از یه ربع، بچهه میگه: خوب مامان خفه شو میخوام بخوابم!

- لره ساعت خریده بوده، رفیقش هی ازش میپرسید ساعت چنده. آخرش لره شاكی میشه، میگه: حالا آنقدر
بَپِرس بَپِرس تا بَرینی توش!

- تركه میخواسته هواپیما بدزده، میره تو كابین خلبان، تفنگ میگذاره رو شقیقه خلبان، میگه: یا میری آمریكا یا...بوم!

204- یارو زنگ میزنه فلسطین، میبینه اشغاله!

- به لره میگن چندتا تن ماهی نام ببر، میگه: تن شیلانه، تن جنوب، تن سیكارو، تن چابهار، تن پیر، تن پیغمبر، تن هر كی دوست داری دست از سر ما بردار!

- آدم خوره با پسرش رفته بودن آدم شكار كنن، یه زنه رو میبینن خیلی چاق بوده، پسره میگه بابا اینو بخوریم؟ باباهه میگه: نه این همش چربیه، به درد نمیخوره. میرن تا به یه زنه لاغره میرسن، پسره گرسنش شده بوده، میگه: بابا جون اینو بخوریم؟ باباهه میگه: نه بابا این خیلی لاغره فایده نداره. دوباره راه میفتند، بعد از یك مدتی میرسند به یه زنه خوشگلِ باحال. پسره دیگه داشته از گشنگی ضعف میرفته، میگه: بابا جون دیگه اینو بخوریم؟ باباش میگه: نه پسرم، اینو میبریم خونه، مامانو میخوریم!

- تركه با كُت وزیر شلواری تو خونشون نشسته بوده. ازش میپرسند: واسه چی تو خونه كت پوشیدی؟ میگه: آخه شاید مهمون بیاد! میپرسن: پس چرا دیگه زیر شلواری پوشیدی؟! میگه: خوب شاید هم نیاد!
- تركه رستوران میزنه، رو درش مینویسه: وقت نهار و نماز تعطیل است!

- تركه میخواسته خودكشی كنه یه تیر به مغز خودش شلیك میكنه، نیم ساعت بعد میمیره! از همه دنیا
دانشمندا جمع میشن كه ببینید قضیه این چی بوده، بعد از دوسال تحقیق میفهمند كه تیره تو این مدت داشته دنبال مغزیارو میگشته!

- به تركه میگن اگه همه دنیا رو بهت بدن چی كار میكنی؟ میگه: میفروشم میرم خارج!

- تركه میره مشهد حرم امام رضا رو میبینه، میگه: امام رضا! قربونت برم! تو بااین همه طلا چرا هشتم شدی؟!


- یه یارو میره زیر غلطك، تركه میره خبر مرگش رو به خانوادش بده. میره در خونشون به پسر یارو میگه: بابات چه جوری بود؟ میگه: دراز وباریك. تركه میگه: حالا دیگه صاف وپهنه!

- تركه داشته خاطره تعریف میكرده، میگه: ما سال چهل و نه با دو نفر دعوامون شد، البته سال چهل و نه دو
نفر خیلی بود!

- به تركه میگن با رضا جمله بساز، میگه: من و حسن و حسین رفتیم پارك. میگن: پس رضاش كو؟ میگه: آخه رضا كارداشت، نیومد!

- تركه داشته بالای یك ساختمون پنجاه طبقه كار میكرده، یهو یكی ازون پایین داد میزنه: هوی غضنفر! خونتون آتیش گرفته، زن و بچت سوختن، مردن! تركه هم میگه: دیگه این زندگی برای من معنی نداره، خودشو ازون بالا پرت میكنه پایین. همینجور كه داشته میافتاده، یهو به خودش میگه: اِااه.. من كه بچه ندارم! دوباره یخورده میره، یهو میگه: اِاِاه.. منكه زن ندارم! میرسه نزدیكای زمین،میگه: اِاِااه..! منكه غضنفر نیستم!

... ...