تبلیغات
دانلود رایگان......WwW.FAYdownload.FAY.ir

اس ام اس دوستت دارم (سری اسفند ماه)

سری جدید اس ام اس دوستت دارم

اس ام اس دوستت دارم sms-jok.ir

آری آغاز دوست داشتن است * گر چه پایان راه ناپیداست * من به پایان دگر نیندیشم * كه همین دوست داشتن زیباست

 www.faydownload.fay.ir

لطفا به ادامه مطلب بروید...

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم 

كه همین دوست داشتن زیباست

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


گفتم دوستت دارم، نگو نظر لطفته ، چون نظر لطفم نیست ، نظر دلمه !

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب برای چیدن ستاره های قلبت خواهم آمد.. .بیدار باش... من با سبدی پر از بوسه می آیم... و آن را قبل از چیدن روی گونه هایت میکارم... تا بدانی ای خوبم

دوستت دارم

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستم داری

دوستت دارم

نمی گویم

نمی گویــی

نمی دانــم

تــا کی غرور باید آشنای چــشم های بی قرارمان باشد ؟

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


نه شاهزاده ی یونانی ام نه شاخه زیتونی بر دست دارم
و نه مملکتی که پیشکش کنم
 تنها میدانم آآآآآآه  ای خدای من !!...

دوستت دارم

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


شنیده بودم........ دارم!به اشتباه جای تو ی صمیمانه را با شما ی مودبانه عوض کردم ،

به زبان گفتم چقدر شما زیبا هستید...

ولی در دل گفتم چقدر تو را دوست دارم

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


بزرگ راهای مهندسی ساز

ما را به هم نمی رسانند

عشق با قوانین بیگانه است

از بیراهه ها بیا

برای دیدن كسی كه

عمریست دوستت دارد!!!

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


در چشم هایت
جنگجویی مغول کمین کرده
جرات نمی کنم دوستت نداشته باشم

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

کمی این کلمه ها را نصیحت کن تا با من کنار بیایند


بگو تازه شوند دوستت دارم ها دیگر فایده ای ندارند!

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

  چشمان من منتظر طلوع چشمانت است      

بیدار شو تا این چشمانم برای ذوقی که سالها منتظر بود جشن شادی بر پا کند

و بگوید: دوستت دارد

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


به اندازه چای داغ شب های امتحان دوستت دارم،

اما.....

 اضطراب نمی گذارد ،

 نه گرمایت را حس كنم ،

  نه آرامشت را

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 باور کن!
هیچ ستاره ای قبل از آسمان متولد نشده
نخ بادبادک نگاهت را پایین بیاور ...
به من نگاه کن
من اندازه ی همین آسمان برهنهدوستت دارم

...و.....و ....شاید كمی بیشتر از آن

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستت دارم

شاهدی ندارم

جز

کوچه پس کوچه های خلوتِ

 دل!

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


نازنین بدون تو دنیا رو باور ندارم


 با تو از رمز طلسم قصه سر در میارم

لحظه ی سقوط من دست تو مثل معجزه اس

شب میترسه از خودش وقتی میگم

دوستت دارم

. . .

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دستمالی بیاور

هیچ می دانستی مهربانی ام دارد خاک می خورد؟

یا هیچ می دانستی دوستت که دارم زیباتری؟

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


گاهی چه اصرار بیهوده ایست اثبات دوست داشتنمان
چرا که دوست تر دارندمان وقتی دوستشان نداریم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه چیز از جایی شروع شد

که گفتی دوستم داری.

گاهی برای یک عمر بلاتکلیفی

 بهانه ای کافیست!

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه قطره از اشكمو تو دریا می ریزم
تا پیدا شدنش

دوستت دارم

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این روزها ،دوست دارم تورا داشته باشم -

 تا اینکه ،تورا دوست داشته باشم

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


در خیال من بمان ، اما خودت برو .

آنکه در رویای من است مرا دوست دارد ، نه تو

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


اندیشه ات را با که می پرورانی؟؟!

خوش به حالش...

اما مرا همین بس که

دوستت دارم

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


مهم نیست
از کجا آمده‌ای
یا به کجا می‌روی؛
من تو را
به هر ‌جهت
دوستت دارم!

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این حرف آخر نیست
به ارتفاع ابدیت

دوستت دارم


حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه
از لذت گفتنش امتناع كنم ...

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


کار سختی‌ستْ دوست نداشتنِ تو

باید برای خودم

کار دیگری دست و پا کنم

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


تو را دوست دارم مثل عبادتم ، تو را دوست دارم مثل سعادتم

تو را دوست دارم تا آخرین نفس . .

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نه  نرو ، صبر کن ، قرارمان این نبود ، باید سکه بیاندازیم

اگر شیر آمد تردید نکن که دوستت دارم

اگر خط آمد مطمئن باش که دوستت دارم

صبر کن سکه بیاندازیم ، اگر دوستت نداشتم آن وقت برو . . .


منبع :
faydownload.fay.ir

... ...